Tworzenie stron www

Wymagania systemu editWEB CMS

Wymagane parametry

  • PHP 5 (lub nowsza wersja),
  • zainstalowany darmowy moduł ładujący ionCube PHP Loader,
  • Mysql 5 (lub nowsza wersja),
  • 50 MB wolnej powierzchni (lub więcej).

 

Zalecane moduły

  • mod_rewrite,
  • ImageMagick lub Imagick.
Powered by editWEB CMS