Tworzenie stron www

O systemie CMS

Do stworzenia obecnej wersji systemu editWEB CMS użyto m. in.

  • ExtJS - Potężna biblioteka, a właściwie całe środowisko oparte o język JavaScript służące do tworzenia rozbudowanych aplikacji internetowych. W tej technologi został wykonany interfejs graficzny editWEB CMS.
  • jQuery - Najbardziej popularna biblioteka oparta o język JavaScript.
  • Czysty JavaScript - Język skryptowy wbudowany w przeglądarkę internetową użytkownika. Czasami aby maksymalnie zoptymalizować działanie aplikacji, wykorzystywana jest tradycyjna technika. Pozwala to jeszcze bardziej przyspieszyć działanie aplikacji.
  • AJAX - To bardzo popularna technika, polegająca w skrócie na pobieraniu i wysyłaniu danych do serwera bez przeładowania strony w przeglądarce. Komunikacja odbywa się w języku JavaScript, a wspomniane wcześniej biblioteki dodatkowo usprawniają ową komunikację.
  • XHTML i HTML - Kod źródłowy aplikacji spełnia standardy, jest poprawnie interpretowany przez przeglądarki internetowe.
  • CSS - Kaskadowe arkusze stylów, w nich opisane jest formatowanie i wygląd całego systemu cms.
  • PHP - Skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym. To właściwie fundament systemu editWEB CMS, jak i 99% wszystkich aplikacji internetowych na całym świecie.
  • MySQL - Bardzo popularny system relacyjnych baz danych.
  • SMARTY - Wydajny, szybki i rozbudowany system szablonów.

 

Możliwości systemu CMS:

System zarządzania treścią editWEB CMS strukturę modułową. Oznacza to, iż system został podzielony na części, a każda z tych części w zależności od potrzeb pełni inna funkcję lub współpracuje z pozostałymi. Dzięki takiemu podejściu w każdym momencie system można wzbogacić o nowe możliwości. W każdej chwili do systemu można dopisać nową funkcjonalność lub dowolnie zmodyfikować już istniejącą.

Powered by editWEB CMS