Tworzenie stron www

Kategorie serwisu

W systemie editWEB CMS kategorie to pewnego rodzaju fundamenty całej przygotowywanej strony internetowej, to do nich przypinane są różne elementy takie jak artykuły, formularze, galerie czy jeszcze inne moduły systemowe.

Edycja kategorii może odbywać się na dwa sposoby. Poprzez drzewo kategorii dostępne po lewej stronie w tak zwanej zachodniej części (rys. 1), jest to bardzo wygodny sposób gdyż drzewo kategorii jest zawsze widoczne i umożliwia bardzo szybki dostęp do najważniejszych ustawień serwisu (rys. 2) z menu kontekstowego. 

Drzewo kategorii w zachodniej części editWEB CMS
rys. 1 - Drzewo kategorii w zachodniej części editWEB CMS

Menu kontekstowe dostępne przez prawy przycisk myszy
rys. 2 - Menu kontekstowe dostępne przez prawy przycisk myszy

 

Drugim sposobem zarządzania kategoriami jest zakładka Kategorie (rys.3) wywoływana z górnego menu. Ten sposób pozwala równie szybko dotrzeć do kategorii serwisu, jednakże daje dodatkowe możliwości (rys . 4). W zakładce tej istnieje możliwość posortowania kategorii w innej niż dotychczas kolejności, zmiany statusu, czy np. trwałego usunięcia kategorii (rys. 5).

Kategorie w zakładce, dostępne  z górnego menu
rys. 3 - Kategorie w zakładce, dostępne

z górnego menu

Dodatkowe możliwości: sortowanie,  status itp.
rys. 4 - Dodatkowe możliwości: sortowanie,

status itp.

Trwałe kasowanie kategorii
rys. 5 - Trwałe kasowanie kategorii

 

Edycja kategorii serwisu odbywa się w przyjaznym dla oka i bardzo intuicyjnym formularzu (rys. 6 i 7). Dla zwiększenia czytelności, formularze w systemie editWEB CMS zostały podzielone na kilka tematycznych zakładek.

Dane podstawowe dla wybranej kategorii
rys. 6 - Dane podstawowe dla wybranej kategorii

Ustawienia dodatkowe dostępne po zmianie zakładki
rys. 7 - Ustawienia dodatkowe dostępne po zmianie zakładki

 

Więcej informacji na temat edycji kategorii i szczegółowy opis poszczególnych pól formularza będzie można przeczytać już niedługo w samouczku i odpowiednim dziale pomocy.

Powered by editWEB CMS