Tworzenie stron www

Wymagania systemu

Wymagania dla Centralnego systemu editWEB Factory

  • PHP 5 (lub nowsza wersja),
  • zainstalowany darmowy moduł ładujący ionCube PHP Loader,
  • Mysql 5 (lub nowsza wersja),
  • 100 MB wolnej powierzchni (lub więcej).
  • mod_rewrite,
  • ImageMagick lub Imagick.

 

Wymagania dla satelitek

  • PHP 5.4 (lub nowsza wersja),
  • sterownik bazy SQLITE lub MySql,
  • do dzialania wystarczy 10 MB wolnej powierzchni, jednak dla wydajniejszego działania włączony jest cache, który do sprawnego dzialania wymaga więcej miejsca.
  • zainstalowany CURL
Powered by editWEB CMS